Polinesia Francese: a Fakarava come Robinson Crusoe

Polinesia Francese, il paradiso naturale a Fakarava La Polinesia Francese [...]